Een doelmatige ontruiming van gebouwen is één van de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wet wordt onder meer aangegeven dat de veiligheid, gezondheid en welzijn van personen op de werkplek, gewaarborgd moet zijn.

Om dit te bereiken dient een organisatie, conform de Arbeidsomstandighedenwet hoofdstuk 3, artikel 15, te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie en een gedegen ontruimingsplan met ontruimingsplattegronden. Dit staat eveneens vermeld in het bouwbesluit 2018, hoofdstuk 6. Vanuit het bouwbesluit wordt, voor de uitwerking, verwezen naar de NEN-8112 waarin impliciet ontruimingsplattegronden worden beschreven en waarin wordt verwezen naar de NEN-1414.

CAD Support Nederland is gespecialiseerd in het verzorgen van nood- en ontruimings-plattegronden. Uitgangspunt voor deze werkzaamheden vormen de normen NEN-ISO 7010 en NEN-ISO 1414. Recent heeft CAD Support Nederland de nood- en ontruimingsplattegronden voor twee basisscholen en 6 ROC’s in Purmerend afgerond. Er kan dus worden gesteld dat er inmiddels sprake is van een ruime ervaring op dit gebied.

Wilt u dat CAD Support Nederland ook de nood- en ontruimingsplattegronden voor uw organisatie verzorgt, neem dan geheel vrijblijvend contact op, om te kijken wat ik voor u kan betekenen. Ik stuur u graag wat voorbeelden of kom even langs om uw persoonlijke wensen door te nemen.